Proces powstawania części - Twarzoczaszka

W kilku krokach przedstawimy, jak dokładnie wygląda proces powstawania detali w technologii SLS. Opisany przypadek jest częścią, która znalazła zastosowanie w medycynie. Jest to twarzoczaszka pacjenta, który miał zostać poddany operacji. 

Plik .STL został wygenerowany ze skanu zrobionego pacjentowi. Dzięki naszemu wydrukowi, chirurg mógł przymierzyć całe oprzyrządowanie do fizycznego oczodołu przed operacją. Pozwoliło to na lepszą ocenę sytuacji i dostosowanie odpowiedniej metody leczenia. 

1. Przygotowanie pliku w programie.

Zanim model trafi do maszyny musi zostać odpowiednio przygotowany. Nasz wyspecjalizowany pracownik sprawdza, czy w modelu nie ma żadnych błędów a następnie układa odpowiednio w komorze i "tnie" na warstwy. Tak przygotowany plik można przesłać do drukarki.

2. Przygotowanie wózka z prochem.

Przed wydrukiem należy przygotować odpowiednio proch oraz wózek maszyny. Proch PA12 zostaje zmieszany w odpowiednich proporcjach a następnie zasypujemy nim jedną z komór maszyny. Proch musi być dobrany w odpowiedniej ilości, aby idealnie wystarczył na wydruk wszystkich elementów.

3. Transport wózka.

Po ustawieniu wszystkich parametrów i wsypaniu prochu zaczyna się wydruk. Po jego zakończeniu wyciągamy wózek i transportujemy go do osobnego pomieszczenia, w którym zostaną oczyszczone wydruki. 

4. Wyciąganie wydruków.

Po przeniesieniu wózka do specjalnego pomieszczenia, wydruki są poddawane procesowi oczyszczania. Ponieważ cały proch z jednej komory zostaje przesypany do drugiej (w której detale są spiekane), należy te wydruki wyjąć z luźnego prochu. 

5. Ręczne oczyszczanie wydruków.

Po wyjęciu wydruków z komory zostają one oczyszczone ręcznie.

6. Piaskowanie wydruków.

Kolejnym etapem jest piaskowanie wydruków. Dzięki temu wszelkie pozostałości prochu są dokładnie oczyszczone. 

7. Sprężone powietrze.

Ostatnim krokiem w oczyszczaniu jest użycie sprężonego powietrza do usunięcia pozostałości ścierniwa.

8. Gotowy wydruk.

Tak prezentuje się gotowy wydruk. Cały proces druku i oczyszczania jednej komory zajmuje ok. 24h.  Koszt jednej twarzoczaszki to 160 zł netto.

Interesujące?

Zajrzyj na naszego bloga!