WYTYCZNE PROJEKTOWE

Poniżej przedstawiamy kluczowe cechy projektowe dla udanej produkcji

Dokładność

± 0.15 mm i ± 0.15% od najdłuższej osi

Przykład

jeśli a=30mm, b=150mm 

przewidywana dokładność: ± 0,375 (0.15 mm + 0.15%*150mm)


Maksymalna objętość wydruku (bounding box) : 300x300x560[mm]

Drukowanie maksymalnej objętość wydruku:

                x=300mm, y=300mm, z=560mm

Barwienie maksymalnego cylindra ograniczającego: 

                r=135mm, h=170mm

Grubość ścianek: min. 0.8mm

Grubość walca: min 1 mm 

Długość walca powinna być brana pod uwagę przy projektowaniu takich części. Udało nam się z powodzeniem wydrukować i przetworzyć walec o grubości 0,8 mm i wysokości 10 mm.

Średnica otworu: min 0.5mm

Należy wziąć pod uwagę grubość ścianki. Minimalna wielkość otworu to 0,5mm przy 1mm. Dla pewności należy rozważyć współczynnik proporcji 1:2. Tzn. dla grubości ściany 4mm minimalny otwór powinien wynosić co najmniej 2mm.


Wielkość czcionki: min h=3.25mm/0.8mm

Min. wysokość czcionki: 3.25mm
Min. wytłaczanie/zagłębianie: 0.8mm


Szczegóły powierzchni: min. 0.2mm

Minimalna głębokość/wysokość wytłoczenia.


Przejrzystość: min. 0.5mm

Przejrzystość to przestrzeń pomiędzy dwoma częściami modelu. Mniejsza przejrzystość może powodować zlewanie się części..